skepe.parafia@gmail.com

ul. Kujawska 2A,   87-630 Skępe 

+48 (54) 287 75 35

23 lipca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

16 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

  1. W dzisiejszą niedzielę, w  Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę dzisiejszą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece Matki Bożej.
  2. Dzisiaj też – zgodnie z zapowiedzią – z racji przypadającego we wtorek liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Dlatego proszę kierowców, aby zatrzymali się jeszcze chwilę przy zaparkowanych w pobliżu kościoła pojazdach na ten obrzęd błogosławieństwa. Ofiary przy tej okazji są przekazane na cele MIVA – organizacji wspierającej misjonarzy.
  3. W poniedziałek wspominamy św. Kingę, we wtorek święto św. Jakuba Apostoła a w środę w liturgii wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców NMP. W dzisiejszych, trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych Świętych Małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków.
  4. W sobotę przypada liturgiczne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza.
  5. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na prace gospodarcze w parafii. Kościół został ocieplony, położona została struktura kolorowa, pomalowana została wieża. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za modlitwę, za wczorajsze sprzątanie kościoła i terenu wokół. To dzięki Państwa zaangażowaniu te cele zostały zrealizowane (bez żadnego wsparcia z zewnątrz). Bóg zapłać!
  6. Na cmentarzu dobiegają końca prace związane z budową kolumbarium – miejsca na pochówki w urnach. Dziękuję Zakładowi Pogrzebowemu p. Chabowskiego za tę budowlę.
  7. Słowo Biskupa Płockiego:       Kochani Diecezjanie!          W tych dniach w naszej diecezji w wielu wspólnotach czcimy św. Annę, babcię Pana Jezusa. Z woli papieża Franciszka już po raz trzeci obchodzimy także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Hasłem obchodów są słowa: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”, które Ojciec Święty rozwija w specjalnym przesłaniu na ten dzień. Zachęcam wszystkich do lektury tego tekstu. Chciałbym w tym słowie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za budowanie mostów międzypokoleniowych, o co tak często prosi nas papież Franciszek. Cieszę się, że ciągle uczymy się nawzajem wrażliwości na ludzi starszych. Dziękuję za każdą pomoc, świadczoną babciom, dziadkom i seniorom. To bardzo ważne, by dzieci i młodzież doświadczały tych lekcji szacunku osób starszych. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w instytucjonalną pomoc naszym seniorom w domach opieki, szpitalach i hospicjach. Proszę o modlitwę za mieszkańców, pacjentów i pracowników tych domów, zwłaszcza za nasz diecezjalny Dom Księży Emerytów w Płocku i Dom Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu. Idąc za zachętą papieża Franciszka, zwracam się do Babć, Dziadków i wszystkich Kochanych Seniorów. Wzywając orędownictwa świętych Anny i Joachima, módlcie się, proszę, do Boga, aby oświecał serca ludzi młodych, stojących przed wyborem drogi życia. Niech czują oni nasze wsparcie, by z radością i odwagą zechcieli rozeznać, czy Pan kieruje do nich zaproszenie do wejścia na drogę życia kapłańskiego, zakonnego lub misyjnego. Niech widzą oni także nasze wsparcie, by może jeszcze bardziej otworzyli się na zawarcie sakramentu małżeństwa i założenie rodziny. Módlcie się również za uczestników Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, za 140 osób z naszej diecezji, z którymi pojadę na spotkanie z papieżem. Mam jeszcze jedną prośbę, którą kieruję do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Papież Franciszek we wspomnianym przesłaniu poleca nam, „abyśmy przeszli od wyobraźni do konkretu, czyniąc coś, aby objąć uściskiem dziadków i osoby starsze”. Pięknym owocem naszego świętowania może być wizyta w domach osób starszych, ofiarowanie im uścisku i zwyczajne pobycie z nimi. Postarajcie się o to, korzystając z czasu wakacji. Nie zapominajmy także o kapłanach seniorach i o starszych siostrach zakonnych. Zadzwońcie do bliskich seniorów, do sąsiadów, zaoferujcie pomoc, a może zwyczajnie posłuchajcie historii ich życia. Gestem miłosierdzia mogą być także w tych dniach odwiedziny grobów zmarłych babć i dziadków. Jesteśmy im winni naszą wdzięczność i pamięć, bo wyrośliśmy z tych korzeni. Na radosne świętowanie III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych niech nam wszystkim błogosławi „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. W imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.           † Szymon Stułkowski   Biskup Płocki
  8. Modlitwa z poświęceniem pojazdów……
  9. Błogosławieństwo +

Kontakt:

Ul. Kujawska 2a

87-630 Skępe

tel. +48 (54) 287 75 35

Nr konta parafialnego:

Bank PEKAO S.A.

I o w Sierpcu

40 1240 3204 1111 0010 6940 6718