skepe.parafia@gmail.com

ul. Kujawska 2A,   87-630 Skępe 

+48 (54) 287 75 35

12 czerwca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

  1. Słowo Administratora Diecezji Płockiej!                                                                   Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!    Drodzy Diecezjanie! W dniu 4    czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede vacante. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego. Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra. Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji. Zapewniam o życzliwości i serdecznej modlitwie za Diecezję Płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo + w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego                                            Płock, dnia 9 czerwca 2022                                                                                                                                                                          † Wiesław Śmigiel                             
                                                                           Administrator Apostolski                                                                                                                Diecezji Płockiej

 

2. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem       Bożego Ciała. Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa w           Eucharystii. Msze Św. o godz 7.00,  jednocześnie w kaplicach o 8.30 i po procesji ok. 12.

  Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 10 u Ojców                      Bernardynów. Prosimy o przygotowanie 2 ołtarzy: przy Szkole Podstawowej i przy kościele.    Włączmy się czynnie w to przygotowanie i przebieg uroczystości. Zapraszamy asystę, dzieci    obu Komunii Świętych i dziewczynki do sypania kwiatów. Przewiezienie feretronów do             Sióstr w środę po Mszy wieczornej (ok. g.18).

3. Od piątku przez najbliższy tydzień po nabożeństwie czerwcowym procesja z Najświętszym      Sakramentem wokół kościoła. Zapraszamy zwłaszcza asystę!

4. Solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy zdrowia.

5. W tym tygodniu patronują:13.06. – św. Antoni z Padwy; 14.06. – Bł. Michał Kozal; 17.06. –    św. Albert Chmielowski.

6. Dzieci i młodzież przed kościołem sprzedają cegiełki na wyjazd wakacyjny.

7. Polecamy prasę katolicką ( pamiątkowy Gość ).

8. Sakrament małżeństwa mają zawrzeć: Krzysztof Rumiński, kaw. i Natalia Anna Janda,              panna, oboje par. tut. zap. I. O przeszkodach należy powiadomić kancelarię parafialną.

9. Wczoraj w Nasielsku odbył się Sacrosong Diecezjalny. Nasz zespół w kategorii „Zespoły        Inne” zajął 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy!

10. Prośmy o pokój na świecie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla każdego z            nas: Pod Twoją Obronę…

Kontakt:

Ul. Kujawska 2a

87-630 Skępe

tel. +48 (54) 287 75 35

Nr konta parafialnego:

Bank PEKAO S.A.

I o w Sierpcu

40 1240 3204 1111 0010 6940 6718