03 marca 2024

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii św. w nasze diecezji, a wśród nich nasi parafianie: Stanisław Detmer i Jacek Ziółkowski

Ks. biskup Szymon Stułkowski mianował czterdziestu dwóch nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: - Trzeba być „spętanym” Eucharystią, aby móc zanosić ją innym ludziom. To, co robicie jest służbą - zwrócił się do mężczyzn 18 lutego 2024 r. W diecezji płockiej łącznie posługę te pełni aktualnie sto osiemdziesiąt siedem osób.

                           

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. na zakończenie rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na terenie Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Punktem wyjścia jego homilii był XV-wieczny, niemiecki obraz pt. „Cierpiący Pan” albo „Jezus z symbolami eucharystycznymi”. Pokazano na nim Jezusa z przebitym bokiem, ranami rąk i nóg, krwią spadającą do kielicha, jakby związanym winnym krzewem i kłosem, symbolami wina i chleba.

 

Na obrazie Jezus stoi w drzwiach: On jest nową zasłoną; stara zasłona się rozdarła przez środek świątyni, przestała być potrzebna: - Jezus jest zasłoną, przez którą przechodząc mamy przystęp do Boga. W godzinie naszego chrztu przeszliśmy przez tę zasłonę, jesteśmy w drodze do domu Ojca. Jezus ma ręce i nogi spętane Eucharystią, każdy ruch przynosi mu ból i cierpienie. On zakuł się w te kajdany z własnej woli. Bóg Ojciec chciał nas zbawić przez Jego cierpienie, które jest wyrazem miłości do świata. Jezus wziął na siebie grzech całego świata – interpretował biskup płocki.

 

Dodał, że każdy ochrzczony, który przyjął Eucharystię i nią żyje, ma być „spętany Eucharystią”, szczególnie jest to propozycja dla osób, które będą brać w swoje ręce Najświętszą Eucharystię, podawać ją chorym, cierpiącym, zanosić ją do domów czy w kościele - podawać ją żonie, córce, synowi, sąsiadom. Być „spętanym Eucharystią”, to znaczy mieć „eucharystyczne ręce i eucharystyczne nogi”.

 

Bp Stułkowski wyjaśnił, że „eucharystyczne ręce” nie zaciskają się w pięść, nie chcą walczyć, nie uzbrajają się w kastet, granat ręczny czy pałkę - tylko wyciągają się do zgody, podnoszą kogoś, kto cierpi, dają pociechę, przytulają płaczącego, dają się „zmęczyć w miłości”, w pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Natomiast „eucharystyczne nogi”, to nogi, które prowadzą ścieżkami Pana Boga, ścieżkami nawrócenia: - Najważniejsza droga w życiu, to droga do świątyni. Po co komu droga, która nie prowadzi do świątyni? Odkryliście tę drogę, nauczyliście iść nią innych. Ciągle mamy dać się uczyć Panu Bogu chodzić Jego ścieżkami – zaznaczył duchowny.

 

Podkreślił również, że trzeba prosić Boga, by „usztywniał nogi”, które prowadzą w stronę zła, konfliktu, grzechu. Nie można iść w takim kierunku. Trzeba iść tam, gdzie jest dobro, miłość i umocnienie - do ołtarza, konfesjonału, na adorację.

 

Kaznodzieja zauważył też, że szafarze mogą czuć się trochę jak „postawieni na świeczniku” - podają Jezusa, więc są ważni. Jednak muszą pamiętać, że to, co robią - jest służbą.Bp Stułkowski w Popowie wręczył upoważnienia 42 nowym nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. oraz już posługującym. Upoważnienia są ważne przez najbliższy rok. Łącznie w diecezji będzie posługiwać 187 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

 

Wręczenie upoważnień poprzedził kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Kurs złożony był z dwóch bloków: było to przygotowanie teologiczne i ćwiczenia praktyczne. W ramach przygotowania teologicznego kandydaci między innymi poznali zagadnienia liturgiczne, biblijne i teologiczne, które omówili ks. dr Marcin Sadowski, opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski, biblista, ks. kan. dr Tomasz Brzeziński, dogmatyk.

 

Teorię i praktykę związaną z obrzędami Mszy św. wyłożył liturgista ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski. Rekolekcje dla kandydatów na szafarzy i szafarzy w dniach 16-18 lutego 2024 r. wygłosił ks. Krzysztof Świerczyński, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

 

skepe.parafia@gmail.com

ul. Kujawska 2A,   87-630 Skępe 

+48 (54) 287 75 35

Kontakt:

Ul. Kujawska 2a

87-630 Skępe

tel. +48 (54) 287 75 35

Nr konta parafialnego:

Bank PEKAO S.A.

I o w Sierpcu

40 1240 3204 1111 0010 6940 6718