skepe.parafia@gmail.com

ul. Kujawska 2A,   87-630 Skępe 

+48 (54) 287 75 35

APEL MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

09 kwietnia 2022

Szanowni Państwo!  

   Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. Jednak dla strażaków okres wczesnej wiosny – szczególnie miesiące marzec i kwiecień – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw. Od kilku lat obserwujemy utrzymującą się na wysokim poziomie ilość działań ratowniczo – gaśniczych związanych z pożarami traw na terenie województwa mazowieckiego. Pomimo corocznych licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości tego procederu, ilość interwencji związanych z gaszeniem pożarów traw oscyluje na poziomie kilku tysięcy. Od początku 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego odnotowano już ponad 3 500 pożarów związanych z wypalaniem traw. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowią zagrożenie dla życia zwierząt i ludzi. Za większość z tych zdarzeń, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek. Tak, proszę Państwa – wypalanie traw jest groźne również dla życia ludzkiego i trzeba o tym głośno przypominać. W 2013 r. podczas jednej z akcji gaśniczych związanych z usuwaniem pożarów traw na terenie naszego województwa zginął strażak. W tym roku tragiczny bilans zdarzeń związanych z wypalaniem traw to już jedna ofiara śmiertelna i siedmioro poszkodowanych. Charakterystyczne dla tych pożarów jest to, że bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silnym wietrze bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku takich zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek całego życia, a osoby przebywające w sąsiedztwie pożaru ulegają zatruciu dymem. Inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest również zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem, co skutkować może kolizjami drogowymi. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzania wiosennych porządków. Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla leśnej zwierzyny niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ – WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE I KARALNE!

   Przepisy zakazujące wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i zabronione prawem.

Warszawa, dnia 30 marca 2022 r.       

 nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki

                                                     Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Kontakt:

Ul. Kujawska 2a

87-630 Skępe

tel. +48 (54) 287 75 35

Nr konta parafialnego:

Bank PEKAO S.A.

I o w Sierpcu

40 1240 3204 1111 0010 6940 6718